legitimatie awb

Vragen of meer informatie?

Bel ons op:

075 - 640 35 35

of stuur een e-mail

Legitimatiebewijs Awb

Met het BadgeManager systeem, kunnen op eenvoudige wijze legitimatiebewijzen worden aangemaakt welke voldoen aan de vigerende wet.

Het legitimatiebewijs wordt automatisch gekoppeld aan:

  1. de persoonsgegevens, pasfoto en handtekening van de toezichthouder.
  2. de gegevens en de handtekening van degene die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven.

Handtekeningen worden aangemaakt met behulp van een handtekeningen tableau. Pasfoto's kunnen uit een reeds aanwezig bestand worden geïmporteerd of worden toegevoegd door gebruik te maken van een (web-)camera.

Het legitimatiebewijs wordt middels een kaartprinter afgedrukt op een kunststof kaart in creditcard formaat.

Een toezichthouder die als zodanig in functie is, moet altijd een legitimatiebwijs op zak hebben. Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitmatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is.

Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouder en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid. Het model van het legitimatiebewijs is vastlegt in de op 4 juli 2000 uitgevaardigde regeling "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Voor de volledige regeling verwijzen wij u graag naar de website van de rijksoverheid (www.overheid.nl).

Voor het downloaden van deze regeling kunt u klikken op de volgende link: Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

 

Sluiten

!Let op: De website van G10 maakt gebruik van cookies. Meer informatie.